Objavljeno: 14 julija 2019 Kategorije: Rešitve

Zaščita pred hrupom

Hrup postaja vse bolj nezaželen dejavnik človekovega življenjskega okolja, zato je potrebno čim bolj zmanjšati hrup, ki ga povzročata promet in industrija. Eden od učinkovitih načinov zmanjševanja hrupa so protihrupne ograje. Te se postavljajo ob prometnih cestah, mnogokrat pa tudi v industrijskih območjih in na območjih, preobremenjenih s hrupom.

Protihrupne ograje so priporočljive na prometnicah, ki so blizu naselij, pri gradnji avtocest pa je postavitev protihrupnih zaščit obvezna. Zaradi transparentnosti Akripolove protihrupne ograje pri vozniku ne ustvarjajo občutka utesnjenosti, niso monotone in vizualno ne ločujejo prebivalcev od pokrajine.


Zaščita pred vremenskimi vplivi (dež, veter, toča)

Naše ograje nudijo močno zaščito pred močnimi sunki vetra in preprečujejo vdor vode.