Objavljeno: 14 julija 2019 Kategorije: Rešitve

Požarna varnost

Svetlobniki Alux so opremljeni s certificiranimi in atestirani varnostni sistemi za odvod dima in toplote.

Za industrijske, večje stanovanjske ali komercialne objekte so svetlobniki Alux profesionalna rešitev, ki ob morebitnih požarih preprečijo koncentracijo dima in toplote v prostorih, pripomorejo pa tudi pri reševanju oseb in opreme iz objektov. Z njimi objekti izpolnjujejo tudi zakonske predpise o požarni varnosti.


Prometna varnost

Cesta je večkrat vzrok nastanka prometne nesreče, zato bi morala biti načrtovana, zgrajena in vzdrževana tako, da nudi maksimalno varnost.

Naše ograje nudijo maksimalno zaščito udeležencem v prometu, še posebej na mostovih, kjer vgrajujemo ojačene protihrupne panele.