Kultura podjetja

Vizija
Naša vizija je razvijati osnovno dejavnost razvoja, proizvodnje in trženja naprednih polimernih materialov najvišje kakovosti ter ustvarjati inovativno okolje, ki se bo odražalo v inovativnih aplikativnih rešitvah.

Poslanstvo
Naše poslanstvo je, da se s svojimi izdelki, ki temeljijo na inovativnosti in odličnem servisu, usmerjamo v uspeh naših kupcev in zadovoljstvo vseh deležnikov. S pomočjo nenehnega izobraževanja zaposlenih, kakovostno proizvedenih izdelkov ter s konkurenčnimi cenami oblikujemo trdne vezi s svojimi kupci in proizvajamo izdelke z visoko dodano vrednostjo.

Vrednote
Naše vrednote so odgovornost, znanje, ustvarjalnost, inovativnost, pogum, okoljska osveščenost, kakovost, spoštljivost in sodelovanje.

Generalni direktor:
Emir Šoštarec

Sodelovanje, razvoj in inovativnost

Sodelovanje, razvoj in inovativnost
V Akripolu spodbujamo nove ideje in zamisli, hkrati pa sestavljamo svojstven sistem za razvoj inovativnosti. Odlikujejo nas skupinski duh, zaupanje in sodelovanje vseh zaposlenih, ki imajo talent na področju inovativnosti in ta svoj potencial tudi nadalje razvijajo.

Umetniški projekti
V podjetju se zavedamo pomembnosti udejstvovanja v različnih projektih, s katerimi lahko izrazimo in predstavimo naše razsežnosti. Naši umetniški projekti predstavljajo Akripolovo večplastnost in neskončne zmogljivosti ter radovednost. Največji izziv vidimo v tem, da so naši umetniški izdelki narejeni iz materialov, ki jih običajno uporabljamo le v proizvodnji. Tako se lahko prepustimo domišljiji in kreativnosti. Sodelujemo pri različnih razpisih in z različnimi slovenskimi umetniki ter arhitekti.

Kakovost

Kakovost delovnih procesov in s tem kakovostno proizvedenih izdelkov je ena od strateških usmeritev podjetja. Osnovni cilj našega podjetja je kakovostno proizvajati izdelke, ki ob stalni skrbi za zdravo in varno okolje zadovoljijo potrebe in zahteve naročnika.

Več

Kakovost

Razvoj, izdelava in trženje potekajo v skladu z zahtevami mednarodnega standarda kakovosti ISO 9001:2008.

Smo podjetje, ki želi slediti le najboljšemu, zato delujemo kakovostno na vseh področjih. Na takšen način obvladujemo in izboljšujemo svoje poslovanje ter povečujemo zadovoljstvo naših kupcev.

Kadri in kariera

Jedro našega podjetja so naši zaposleni.

Zavedamo se, da je naš razvoj in vsak naš uspeh rezultat zaposlenih, zato smo zavezani njihovim interesom. Cenimo znanje in spodbujamo ustvarjalnost ter nenehno usposabljanje.

Več

Kadri in kariera

Spodbujamo in cenimo kreativnost ter inovativnost, motiviranost, ambicioznost, usmerjenost k rezultatom, odgovornost, pozitiven človeški odnos in pripadnost podjetju.Novi zaposleni se pri nas dobro počutijo in dobijo priložnost, da uresničijo svoje karierne sposobnosti.

Seznam prostih delovnih mest in obrazec za prijavo najdete tukaj.Skrb za varnost, okolje in zdravje

Naše delovanje temelji na odgovornosti do soljudi ter do naravnega in ekonomskega okolja. Trajnostni razvoj prinaša pozitivne učinke za naravo, ljudi in poslovanje, zato v Akripolu spodbujamo razvoj družbe.

Več

Skrb za varnost, okolje in zdravje

Dejavno skrbimo za naravo in zavestno vlagamo v trajnostno poslovanje.

Stalna in pomembna usmeritev podjetja Akripol je skrb za zdravo delovno in življenjsko okolje. Vsi zaposleni želimo izboljšati odnos do delovnega in življenjskega okolja, zato smo uvedli sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 in leta 2002 pridobili certifikat s ciljem, da bi izboljševali učinkovitost in uspešnost družbe tudi na tem področju.

V ospredje razvoja postavljamo okolju prijaznejše proizvode in tehnologije. Skrbimo za zmanjševanje izpustov in nenehno iščemo možnosti za izboljšave. Z razvojem visokokakovostnih procesov pospešeno razvijamo proizvodnjo, s katero čim manj obremenjujemo naravo.

Z izboljšanjem učinkovitosti delovnih procesov si v podjetju Akripol prizadevamo zmanjšati vplive na okolje in dejavno skrbimo za njegovo varovanje. Spoštujemo lokalno skupnost in smo trajnostno odgovorni.

Družbena odgovornost

Že od samih začetkov delovanja se zavedamo pomembnosti kakovostnega in lepšega življenja za vse zaposlene ter lokalno skupnost. Zavedamo se, da aktivno komuniciranje z ožjim in širšim družbenim okoljem ter vpetost v okolje postajata čedalje pomembnejša za dolgoročno rast podjetja.

Več

Družbena odgovornost

Nenehno smo zavezani k etičnemu vedenju, razvoju, izboljševanju kakovosti življenja zaposlenih in lokalnega prebivalstva. Družbena odgovornost postaja nepogrešljiv del našega vsakdanjega delovanja. Prizadevamo si za trajen in uravnotežen razvoj ob spoštovanju okoljskih in socialnih vrednot.

Dodatne informacije

Kontakti

Dodatne informacije

Akripol, proizvodnja in predelava polimerov, d.o.o.
ID za DDV: SI22511822
TRR: SI56 0315 3100 2719 580 SKB banka d.d.
IBAN: SI56031531002719580
SWIFT: SKBASI2X

Če niste našli odgovora na vaše vprašanje, vas vabimo, da nas kontaktirate!

Prenosi

Okoljska politika družbe Akripol
pdf prenos
Politika kakovosti družbe Akripol
pdf prenos