Objavljeno: 12 septembra 2018 Kategorije: Aktualno

Dragi partnerji,

v Akripolu širimo strateške kompetence na področju proizvodnje in predelave polimerov, zato smo v 2018 investirali v nove tehnologije, razširili prostore uprave, proizvodnje in skladišč. Nova investicije nam bodo omogočale nadaljnji razvoj in so osnova za nove generacije Akripolovih izdelkov in rešitev.